Léčebná telesná výchova

Léčba

Při tělesné výchově se zaměřujeme na svaly a svalové skupiny, na jejich funkci, která je částečně zachována. Cvičení probíhá podle rozsahu zdravotního postižení pacientů, buď individuálně nebo ve skupině. Cvičení je zaměřené na jednotlivé léčebné indikace. Pro každého pacienta je sestaven rehabilitační plán podle druhu jeho choroby. Například pacienti, kteří jsou po operaci páteře, cvičí převážně na židlích a cviky jsou směrovány především na velké klouby, ramena a hrudník. Léčebný tělocvik pro pacienty s Bechtěrevovou chorobou je speciálním cvičením cílené na páteř a všechny ostatní části pohybového ústrojí. Stejně tak cvičí pacienti s jiným onemocněním páteře, kdy procedura probíhá převážně na žíněnce a pod vedením terapeuta procvičují hlavně svalový systém páteře. Tito pacienti cvičí také na velkých míčích, kdy si nacvičují rovnováhu a upravují vadné držení těla, tímto cvičením si rovněž stabilizují páteř. Všechna cvičení trvají v délce 20-30 minut podle druhu nemoci.

Správnými a cílenými cviky u klientů podporujeme funkci oběhového systému a spolu s klientem pracujeme na zlepšení a udržení svalové síly. Klademe důraz na zapojení svalů do správných svalových vzorců. Jednotlivé cviky s nimi provádíme v leže na zádech, na boku na břiše, dále cvičíme v sedě a ve stoje, pokud to jejich zdravotní stav dovolí. Terapeuti při cvičení korigují rychlost, směr a plynulost cvičení. Naši klienti, kteří jsou po úrazu,  procházejí různě dlouhým adaptačním procesem, který může doprovázet deprese, úzkost nebo poruchy spánku. Pacient si začíná pomalu zvykat na svůj zdravotní stav a naším úkolem je, připravit takový plán, aby se klient při cvičení co nejvíc uvolnil, aby cítil, že cvičení mu neškodí, naopak, že jen díky němu se postupně bude jeho zdravotní stav lepšit, což mu přinese i vnitřní klid, který je důležitým faktorem uzdravování. Jen pravidelným cvičením a pozitivním myšlením se může opět včlenit do společnosti. Naším cílem je, aby klienti tohoto stavu dosáhli co nejdříve a mohli vést kvalitní život tak jako dříve. Při cvičení pod dohledem terapeuta je potřebné si osvojit provádění cviků pro pokračování při domácím cvičení. Pro naše klienty máme sestaveny cvičební sestavy podle kterých provádějí cvičení v domácím prostředí.