Elektroléčebné procedury

Elektroléčba

Již podle názvu se dá lehce poznat, že se bude jednat o terapii, která je založena na využívání léčebných možností, které pro rehabilitaci těla poskytuje elektrická energie. Elektroléčba je pulzní magnetoterapie, jejímž základem je magnetické pole, které má příznivý dopad na fyziologické procesy v lidském těle. Abychom dosáhli těch nejlepších účinků léčby, pracujeme s elektrickými proudy o různé frekvenci a intenzitě a podle nich se určují jednotlivé druhy elektroléčby. Základem elektroléčby je působení magnetického pole na postiženou část těla. K tomuto účelu využíváme buď magnetických podložek, na kterých pacienti leží, ty se hlavně využívají při magnetoterapii páteře. Dále provádíme terapii pomocí tzv. magnetických prstenců, kam pacient vkládá dolní nebo horní končetiny. Tato terapie je pro pacienta velmi příjemná a relaxační, může při ní například číst nebo jen tak odpočívat. Procedura trvá 15-20 minut.

Jiná elektroléčebná procedura je krátkovlnná diatermie, kde pracujeme s vysokofrekvenčním elektrickým proudem, který využíváme k prohřívání postižených oblastí. Tato procedura není pro klienta nijak náročná, je založena na použití dvou elektrod, které se těla přímo nedotýkají, ale vytvářejí teplo, které proniká do postižených míst a prohřívá je. Pacient kromě příjemného tepla nic jiného necítí. Využitím této procedury dochází k rozpouštění zánětlivých výpotků, změkčení vazivových srůstů a navíc zvyšuje celkovou obranyschopnost organismu a co je důležité, pacientovi přináší úlevu od bolesti.

Elektroléčbu aplikujeme téměř při všech poruchách pohybového systému a to jak chronického revmatického charakteru, při zánětlivých onemocnění kloubů, šlach, poruchách prokrvení a zejména při pooperačních stavech a bolestech páteře. Každá forma elektroléčby má své specifické účinky a proto ji vždy volíme podle konkrétní situace a stavu pacienta.